• Unique

    Trough our ethical and individual approach people becomes themselves and unique. They makes better business for the company and brings joy, happiness and pleasure in their own life, family and society

  • Guidance

    Guidance make people do better and bring joy, happiness and pleasure in their own life and family and in society.

  • Ontwikkeling

    BeComU gaat uit van de ontwikkeling van de totale mens in zijn diversiteit in relatie tot de verschillende functies die hij bekleedt binnen de samenleving.

Toegewijde samenwerkende partners

BeComU gaat uit van de ontwikkeling van de totale mens in zijn diversiteit in relatie tot de verschillende functies die hij/zij bekleedt binnen de samenleving. Wij opereren vanuit een christelijke identiteit die zich kenmerkt door onze interesse in het welbevinden van de mens. Onze werkwijze en manier van zaken doen zijn gebaseerd op Bijbelse, ethische en universele waarden. In onze integrale benadering en aanpak van persoonlijke, maatschappelijke en organisatievraagstukken streven wij naar duurzame veranderingen en succes.

BeComU beschikt over een netwerk van zakelijke partners met wie wij opdrachten en projecten uitvoeren. Onze consultants, trainers en coaches opereren meer uit bezieling dan uit commercieel oogpunt. Zij beschikken over praktische ervaring in de oplossing van maatschappelijke en organisatie vraagstukken. Daarnaast hebben zij affiniteit met de delen van het Koninkrijk en zijn zij zich bewust van de culturele context en kleinschaligheid. Dit vraagt van hen een goed ontwikkeld creatief- en improvisatievermogen en zelfreflectie om te komen tot duurzame en realistische oplossingen. Zij zijn overtuigd van de kracht van samenwerking met lokale deskundigen en organisaties en staan open om te leren. Onze partners beheersen de drie talen van het Koninkrijk.

Wanneer wij een partner nodig hebben bij een opdracht, dan zullen wij altijd op zoek gaan naar de geschikte match.Uiteindelijk zal de aard van de opdracht bij de keuze ook een rol spelen, zodat de talenten van de uitvoerende partners het meest tot hun recht kunnen komen bij de wensen van de cliënt.